Tajdid Niat

Tulislah perkara yang baik-baik, I’Allah orang lain akan dapat manfaatnya.

Wednesday, March 15, 2017

Hakikat sebuah ilmu

Hakikat ilmu adalah melahirkan ketakutan dan amal pada Allah. Selagi mana ilmu yang diperolehi tidak diniatkan untuk diamalkan, selagi itu ilmu akan jadi beban pada penerimanya.
 
Bila ilmu jadi beban, ketika itu proses menuntut ilmu jadi tidak menyeronokkan dan menyakitkan, ketika itu ilmu yang diperolehi tidak kekal lama di ingatan, tidak dapat dihadirkan apabila diperlukan.
Sobahal kheir!

(sumber: Buku Memperbaharui Komitmen Dakwah by Muhammad Abduh)

"Meskipun kitalah yang benar, namun janganlah membesar-mebesarkan kelemahan dan kesalahan orang lain."